Pomiń menu

Trwa monitoring deklaracji Wójta Gminy Zawady

 W Gminie Zawady trwa monitoring zamierzeń złożonych w deklaracji przez  Wójta Pawła Pogorzelskiego w ramach Akcji "Masz głos Masz wybór"

Końcowym etapem Akcji, będzie przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców gminy. Zawarte w niej pytania będą dotyczyłyrealizacji zadeklarowanych zamierzeń zawartych w deklaracji, która przyczyni się do ukończenia raportu z monitoringu deklaracji Wójta.

Ankieta będzie przeprowadzona w ostatnich dniach października.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strękowa Góra

www. strekowagora.cba.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strękowa Góra (Brama na Bagna)