Pomiń menu

Gmina Szczerców gminą moich marzeń – konkurs rozstrzygnięty!

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych dziękuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za udział w konkursie "Gmina Szczerców gminą moich marzeń". Dziękujemy również nauczycielom, rodzicom i opiekunom oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji konkursu. Konkurs miał na celu promocję walorów turystyczno – przyrodniczych gminy Szczerców, wzmacnianie więzi międzypokoleniowej, propagowanie idei samorządowej oraz zwiększenie zainteresowania młodzieży problemami naszej gminy. Co należy zmienić? Jakie problemy powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności? Czym możemy się pochwalić? Na te pytania uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć w swoich pracach, które mogły być wykonane w dowolnej formie (plastycznej, literackiej, muzycznej, itp.). Konkurs organizowany był w ramach akcji "Masz wybór – Masz głos" przy wsparciu finansowym Fundacji im. Stefana Batorego

Z przyjemnością obserwowaliśmy duże zainteresowanie konkursem. Cieszy nas również fakt, iż młodzi mieszkańcy naszej gminy, przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy za kilka lat będą decydowali o tym co się dzieje wokół nas, udowodnili swoje przywiązanie do miejsc, w których mieszkają, szacunek do tradycji. Mamy również nadzieję, że brak aktywności uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie świadczy o chęci opuszczenia gminy Szczerców, że nie jest to wyraz dezaprobaty dla otaczającej nas rzeczywistości!

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zasługują na duże uznanie. Są również takie, które były dla nas ogromnym zaskoczeniem. Ich sposób wykonania, a zwłaszcza przesłanie, świadczy o dużej wrażliwości i dojrzałości ich autorów. Nadesłane prace są dla nas motywacją do organizacji podobnych konkursów w przyszłości, a dla lokalnych firm, mamy nadzieję sygnałem, że warto sponsorować lokalne działania i wspierać naszą młodzież.

Zobacz listę laureatów konkursu  "Gmina Szczerców gminą moich marzeń"

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Brzezie"