Pomiń menu

Zaproszenie na debatę publiczną w Nasielsku

Stowarzyszenie Europa i My informuje, że dnia 25.11.2008r. w sali kina Niwa w Nasielsku odbędzie się debata publiczna z udziałem Burmistrza Nasielska Bernarda Dariusza Muchy i mieszkańcow

Serdecznie zapraszamy-początek debaty godz.17.00

Program debaty:

-rostrzygnięcie konkursu plastycznego "Osiemnastka samorządu"

-przypomnienie deklaracji burmistrza z dnia 7 maja 2008r.oraz informacja na temat jej realizacji

-omówienie wyników monitoringu społecznego

-dyskusja

Koordynator akcji MGMW w Nasielsku

Elżbieta Wróblewska

Stowarzyszenie Europa i My