Pomiń menu

Relacja ze spotkania podsumowującego akcję "Masz głos – masz wybór" w gminie Tarnów

 We wtorek 18 listopada 2008 roku w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aktywizacji Regionalnej "OSAR" odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną akcję "Masz głos – masz wybór". Prezes stowarzyszenia Krzysztof Kosiński wygłosił odczyt podsumowujacy działania organizacji w ramach tejże akcji w bieżącym roku. Wszystkie zakładane przedsięwzięcia zostały zorganizowane. W maju odbyła się debata z wójtem Gminy Tarnów, panem Grzegorzem Koziołem, na której to wójt podpisał deklarację dokończenia budowy jeszcze w 2008 roku centrum wsi Wola Rzędzińska, oraz ośrodka zdrowia w Koszycach Małych. Nasze stowarzyszenie monitorowało te inwestycje na bieżąco robiąc zdjęcia na miejscu budów, oraz zbierając na ich temat informacje z prasy oraz z Urzędu Gminy. Miło nam oznajmić, iż wójt Gminy Tarnów deklaracji złożonej na debacie otrzymał. Centrum wsi Wola Rzędzińska zostało oddane do użytku jeszcze w sezonie letnim, natomiast osrodek zdrowia w Koszycach Małych, mimo pewnych perturbacji, zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku (trwają już tylko prace adaptacyjne związane z wyposażeniem pomieszczeń). Wójt Kozioł niestety nie mógł przybyć na to spotkanie z powodu natłoku obowiązków, ale zaprosił nas na uroczyste otwarcie ośrodka w Koszycach Małych, oraz zapewnił o możliwości dalszej współpracy między naszym stowarzyszeniem a Gminą Tarnów w latach następnych. Podsumowano też inne działania w ramach akcji "Masz głos…" takie jak: spotkania z Młodzieżową Radą Miasta, oraz z radnym Rady Miasta, panem Grzegorzem Kądzielawskim, oraz debatę na temat współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządem zorganizowaną wspólnie z zaproszonymi liderami lokalnych ngo-sów. Wszyscy uczestnicy spotkania podsumowującego byli zgodni, iz akcja "Masz głos – masz wybór" jest bardzo potrzebna, i ze mozliwośc uczestniczenia w niej w roku nastepnym będzie dla Nas celem priorytetowym.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aktywizacji Regionalnej „OSAR”