Pomiń menu

Przyjdz, Posłuchaj, Bądz Aktywny.

 

Stowarzyszenie GRABO „Wspólne działanie łączy”

Zaprasza Wójta Euzebiusza Strzelczyka, Przedstawicieli Rady Gminy, Mieszkańców .

Na spotkanie podsumowujące II lata kadencji naszych władz,

w dniu 7.12.2008 r.

Miejsce: OSP w Grabowie nad Pilicą ul. Przemysłowa 4 godz. 13.30.

Spotkanie jest kontynuacją debaty społecznej, która odbyła się dn.27.04.2008r.

W ramach ogólnopolskiej Akcji ,,Masz Głos Masz Wybór” – Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów

W programie:

-Przypomnienie treści zobowiązań z dniu 27.04.2008r.
(referuje GRABO)
-Przegląd stopnia realizacji zadeklarowanych zadań.
(referuje przedstawiciel UG)
– Odniesienie się do wyników monitoringu.
(w formie dyskusji)
-Rozdanie anonimowych ankiet wśród uczestników z prośbą o uzupełnienie.
(celem rozeznania społecznej oceny działalności Władz Samorządowych)

Proponowane pytania:

-Czy Władze Samorządowe podejmują działania w celu poprawy warunków życia na poziomie lokalnym.
-Czy jest zapewniony szeroko rozumiany rozwój, kulturalny, edukacyjny, infrastrukturalny.
-Jak oceniasz pracę Radnych Gminy, urzędników.

Odpowiedzi zostaną spisane i przedstawione Władzy Samorządowej.     

Koordynator Akcji

Teresa Bogumił
(048) 662 72 17
[email protected]

GRABO ,,Wspólne działanie łączy"