Pomiń menu

Piła, Sprawdź czym zajmuje się Prezydent Piły? Debata.

Sprawdź czym zajmuje się Prezydent Piły?

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile, uprzejmie zaprasza mieszkańców Piły, w dniu 28 listopada (piątek) 2008 roku o godzinie 10,oo (PWSZ, budynek H. Sala 8, Instytut Politechniczny), na DEBATĘ PREZYDENTA MIASTA PIŁY Z MIESZKAŃCAMI w ramach ogólnopolskiej akcji MASZ GŁOS MASZ SZANSĘ.

Coroczne spotkania są okazją do czynnej współpracy mieszkańców z władzami miasta, przedstawiania raportów za zeszły rok, planów inwestycyjnych, budżetowych, a także wniosków mieszkańców Piły.

Przedstawimy stan miasta Piły w 2008 roku, plany na 2009, problemy, z którymi boryka się miasto (oświata, zatrudnienie, dostępność służby zdrowia, mieszkania, gospodarka komunalna, wypoczynek i kultura, spokój i bezpieczeństwo publiczne, zanieczyszczenie środowiska, opieka społeczna, koszty działania lokalnej administracji, miejsca w przedszkolach, komunikacja z innymi miejscowościami, stan dróg, działanie urzędów, wygląd i czystość miasta).

Część spotkania przeznaczymy na pytania mieszkańców do Prezydenta .

Celem prowadzonego przez nas od 2002 roku projektu jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym w wyborach samorządowych, oraz wzmocnienie — tak u wyborców, jak i u wybieranych — poczucia współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w dniu wyborów. Zależy nam na tym, aby urzędnicy stali się dla obywateli równorzędnymi partnerami. Sami mieszkańcy z kolei będą chętniej zgłaszać postulaty dotyczące rozwiązywania problemów, jakie trapią ich w codziennym życiu.

Ważnym działaniem akcji MASZ GŁOS MASZ SZANSĘ w Pile, jest badanie ankietowe potrzeb i marzeń mieszkańców Piły. Aby obywatele mogli wypowiedzieć się na temat najważniejszych spraw dla życia społeczności w Pile, zapraszamy do wypełnienia ankiety poprzez stronę internetową www.lgo.pl/opk Więcej o Akcji "Masz głos, masz wybór" https://www.maszglos.pl/ Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, Biuro: 64-920 Piła, ul. Walki Młodych 30, pokój 6, tel. gsm: 0601 970679, e-mail: [email protected]

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA – Lokalna Organizacja Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji