Pomiń menu

List do Publicznego Mikołaja II

Stowarzyszenie Obywatel 805 przystąpiło do drugiej edycji akcji "List do Publicznego Mikołaja". Jej celem jest zachęcenie lokalnego społeczeństwa do zgłaszania uwag i pomysłów dotyczących sfery publicznej. "Publiczne życzenia" zostaną zebrane i opracowane, a następnie, za pośrednictwem Obywatela 805, przekazane adresatom – wójtom, burmistrzom, radnym, dyrektorom szkół i instytucji publicznych.

Obywatel 805