Pomiń menu

Obywatel 805

Głównym celem działalności grupy Obywatel 805 jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez nasze akcje i dyskusje chcemy zachęcić do zaangażowania się lokalnych społeczności powiatu żuromińskiego w życie publiczne. Nie uzurpujemy sobie żadnych praw do nieomylności ani doskonałości, zaś nasza aktywność nakierowana jest jedynie na osiągnięcie pozytywnego efektu kształtowania postaw obywatelskich. Swoistym forum naszych działań jest strona www.obywatel805.org.