Pomiń menu

Podsumowanie Akcji w Gminie Przygodzice

W czwartek 27 listopada 2007 r. w sali Zespołu Szkół w Chynowej, na spotkaniu zorganizowanym przez Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej „w Siodle”, z Wójtem Przymysławem Kaźmierczakiem spotkali się mieszkańcy gminy Przygodzice. Wśród przybyłych nie zabrakło Radnych Gminy z jej Przewodniczącym, Sołtysów okolicznych sołectw oraz członków Stowarzyszenia. Spotkanie otworzył i gości przywitał Prezes Jerzy Kątny Przybyli otrzymali „Raport z monitoringu Deklaracji Wójta”, który omówiła lokalny koordynator Akcji „Masz głos, masz wybór”. Wójt ustosunkował się do „Raportu” omawiając krótko wpisane w Deklaracji zadania. Przybyli, zabierając głos, podkreślali znaczący wkład finansowy z budżetu gminy przeznaczony na poprawę infrastruktury. Ustosunkowali się także do wskazanych przez ankietowanych preferencji inwestycyjnych. W części drugiej zaprezentowały się dzieci ze Szkół w Chynowej i Przygodziczkach. Spektakle pełne radości, muzyki, ruchu i pięknych strojów zostały przyjęte wręcz owacyjnie.Za swoje wspaniałe prezentacje dzieci otrzymały słodkości.

Podczas spotkania można było obejrzeć wystawę prac, które uczniowie obu szkół wykonali  podczas zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Promyk Radości”.

Zarówno podsumowujące, czwartkowe spotkanie jak i wcześniejsze działania Stowarzyszenia prowadzone w ramach Akcji „Masz głos, masz wybór” uznano za ciekawe, wręcz nowatorskie w Gminie Przygodzice, a co najważniejsze, za warte kontynuowania w następnych latach. 

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej "w Siodle"