Pomiń menu

Zakończenie akcji " Masz głos, masz wybór" w Ostrzeszowie.

 

Dnia 3 grudnia 2008 r. , w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, o godz. 17.30 odbyło się spotkanie otwarte, będące posumowaniem akcji " Masz głos, masz wybór".

Ze względu na chorobę Pana Burmistrza Ostrzeszowa, w spotkaniu uczestniczył wiceburmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, Pan Mariusz Witek. Łącznie w spotkaniu brało udział 26 osób. Porównując wcześniejszą debatę należy uznać  frekwencję za zadowalającą. Na spotkaniu przedstawiono raport z monitoringu, który na bieżąco uaktualnił Pan wiceburmistrz. Spotkanie zakończono o godz. 20.30, gdyż Pan wiceburmistrz cierpliwie odpowiadał na pytania prawie każdego uczestnika. Na zakończenie przygotowano kartkę z życzeniami powrotu do zdrowia dla Pana Burmistrza Ostrzeszowa.

Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej dziękuje organizatorom akcji za współpracę i możliwość zdobycia doświadczeń w rozwiązywaniu lokalnych spraw społecznych.

 

Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej