Pomiń menu

Spotkanie podsumowujące akcji w gminie Zapolice.

 

W dniu 6 grudnia 2008  roku o godzinie 17.30 odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok udziału w akcji "Masz Głos – Masz Wybór". Miejscem spotkania podobnie jak pierwszej debaty był lokal Społecznej Szkoły Podstawowej w Rembieszowie. Spotkanie poprowadził Andrzej Błaszczyński prezes Towarzystwa. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu mieszkańców gminy oraz reprezentujący gminne władze przewodniczący Rady Gminy Pan Władysław Majewski i sekretarz gminy Pan Aleksander Majchrzak. "Mikołajkowy" termin  zaowocował przyjazną, miłą wręcz atmosferą. Zebrani wysłuchali z uwagą informacji przedstawionych przez sekretarza o realizacji zadań, które były poruszane na debacie majowej. Od czasu do czasu zadawali rzeczowe pytania dotyczące szczegółów przedstawianych informacji. W trakcie debaty wskutek pytań zadawanych przez uczestników wyłonił się temat wiodący do ewentualnego udziału Towarzystwa w akcji "Masz Głos" w przyszłym roku według nowych zasad. Wstępnie zaakceptowanym przez władze gminy problemem będzie troska o czystość środowiska naturalnego Gminy Zapolice w aspekcie usuwania odpadów i oczyszczania ścieków. Uzgodniono, że na początku przyszłego roku nastąpi spotkanie uzgadniające o współpracy w ramach akcji. Na zakończenie uczestnicy złożyli sobie życzenia wszelkiej pomyślności. Tak więc pierwsze koty za płoty za nami.

 

Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych