Pomiń menu

Podsumowanie akcji "Oceniam swój samorząd"

 

Obywatel 805 działając w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” przeprowadził internetową ankietę dotyczącą oceny samorządu żuromińskiego.

Ankieta zawierała osiem pytań. Wynika z niej między innymi, iż ponad 70% ankietowanych czuje się bezpiecznie w swoim mieście/gminie, zaś połowa z nich źle oceniła pracę Straży Miejskiej. Wyniki całej ankiety można obejrzeć pod linkiem:

http://www.ankietka.pl/survey/results/id/16843/oceniam-moj-samorzad.html

Obywatel 805