Pomiń menu

Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Gorlic i Radnymi w dn.21.01.2009 r.

 W dniu 21.01 2009 r.odbędzie się spotkanie mieszkańców Gorlic z Burmistrzem i Radnymi Miasta oraz organizacjami działającymi na tym terenie: Zarządem Osiedla, Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej, Radą Nadzorczą Spółdzielni. Tematyka spotkania obejmuje końcowe rozliczenie zadań dotychczs zrealizowanych oraz omówienie planowanych zadań na lata 2009 do 2012. Wstępnie zaplanowane jest wprowadzenie do realizacji przez Urząd Miasta dodatkowych czterech zadań inwestycyjnych oraz zadania zgłoszone bezpośrednio przez mieszkanców. Spodziewana jest ożywiona dyskusja z uwagi na ważność omawianych spraw.

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości