Pomiń menu

Spotkanie z Wójtem Gminy Przygodzice

15 stycznia 2009 r. przedstawiciele Stowarzyszenia "w Siodle" spotkali się z Wójtem Gminy Przygodzice, aby przyjąć ustalenia dotyczące ewentualnego przystąpienia Stowarzyszenia do Akcji "Masz głos,masz wybór" w roku 2009.
Obie strony były zdecydowanie na TAK, Stowarzyszenie zgłosi swój udział w Akcji występując równocześnie o dotację.
Przyjęto, iż jak w roku ubiegłym, Gmina wesprze Stowarzyszenie w realizacji przyjętych działań. Ustaliliśmy także, że problem lokalny, w ramach którego planowane będą działania w Akcji, będzie problemem wynikającym z przeprowadzonej w poprzedniej edycji ankiety do mieszkańców.

Cieszy nas wciąż pozytywny odbiór naszych działań i wsparcie dla nich samorządu gminnego.

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej "w Siodle"