Pomiń menu

Brak przedszkola – ważny problem gminy Grabów nad Pilicą.

 

Stowarzyszenie GRABO ,,Wspólne działanie łączy”w 2009 roku jest uczestnikiem akcji ,,Masz głos masz wybór” Fundacji im. St. Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów.W ramach akcji jesteśmy zobligowani do zdiagnozowania jednego ważnego społecznego problemu. W wyniku przeprowadzonych przez naszą organizację sondaży, wypełnionych przez mieszkańców anonimowych ankiet, ujawnił się ważny problem społeczny.Potrzeba utworzenia placówki przedszkolnej.Dane statystyczne z Urzędu Gminy z dnia 26.02.09 roku zilustrowały ile dzieci w wieku 3/5 lat jest na stałe zameldowanych w naszej gminie. Ogółem w 2004 roku jest zameldowanych 40 dzieci, 2005 jest 45 dzieci, 2006 jest 44 dzieci.W marcu br. organizujemy zebranie z Władzami Lokalnymi, Gminną Komisją Oświatową, rodzicami, dziadkami.Wspólnie podejmiemy decyzję o utworzeniu w/w placówki.Nasza organizacja włącza się w rozwiązanie tego nurtującego naszą społeczność problemu. Będziemy aplikować o fundusze Unijne na ten cel. Zobowiązujemy się do gromadzenia i publikowania wszelkich informacji dotyczących postępu prac samorządu dotyczących powyższego zagadnienia.Oczekujemy że publiczna debata podsumowująca III lata kadencji naszych władz stanie się naszym wspólnym sukcesem.Otwarciem pierwszego od dwudziestu lat przedszkola.

Mieszkańcu Gminy Grabów nad Pilicą to Ty decydujesz o przyszłości miejsca w którym mieszkasz!!! Od Ciebie zależy rozwój edukacji, kultury i infrastruktury Twojej gminy. Ty decydujesz gdzie i jak wolny czas spędza twoje dziecko. Nie pozwól odebrać sobie i swoim bliskim szansy. Bierz czynny udział w życiu swojej społeczności i gminy.

                                                              Koordynator Teresa Bogumił.

GRABO ,,Wspólne działanie łączy"