Pomiń menu

Diagnoza lokalna w gminie Kolsko

 Gmina Kolsko jest niewielką gminą a jej problemem jest słaba komunikacja urzędu z mieszkańcami. Po rozmowach z mieszkańcami wyciągnęliśmy wnioski.

Brakuje konsultacji decyzji władz, ze społeczeństwem. Brakuje przede wszystkim rzetelnej informacji publicznej. Brakuje także długofalowej wizji rozwoju. Wielu mieszkańców dyskutuje o niej, ale w zaciszu domów.

Będziemy starali się dążyć do poprawy przepływu informacji urząd – obywatel. Wynikneła jeszcze jedna ważna kwestia. Analizując – Program Rozwoju Lokalnego Gminy Kolsko stwierdziliśmy, że  brakuje ewaluacji tego dokumentu. Brakuje realizacji strategii działania. Co gorsza, radni, mieszkańcy, nawet sami urzędnicy nie znają w pełni treści tego fundamentalnego dokumentu. Brakuje w naszej gminie poważnej debaty nad kierunkami rozwoju długofalowego. Celem Stowarzyszenia jest właśnie doprowadzenie do publicznej debaty.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko