Pomiń menu

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko

Stowarzyszenie istnieje od 2006 roku. Przez ten czas zrealizowało szereg projektów. Organizowaliśmy kursy komputerowe w ramach projektów Kolsko-Perspektywa 2.0 oraz projektu Kobiet@ dzięki naszym działaniom powstała gminna, niezależna telewizja internetowa - K2TV. Właśnie za to działanie dostaliśmy nagrodę w ramach Ligi Inicjatyw Obywatelskich województwa lubuskiego. Organizowaliśmy zajęcia dla mam z dziećmi z pedagogiem zabawy w ramach projektu Mamy Parasol. Zachęcaliśmy do udziału w wyborach parlamentarnych, badaliśmy problem tolerancji na terenie gminy. Stale pomagamy rodzinie pogorzelców. Inicjujemy działania obywatelskie. Byliśmy beneficjentami programu Równać Szanse rozwijając działalność Orkiestry Mandolinowej.