Pomiń menu

DIAGNOZA W JARCZOWIE

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży ”Uśmiech Życia” zdiagnozowało najważniejszy problem nurtujący lokalną społeczność. W wyniku przeprowadzonej przez nas ankiety, światło dzienne ujrzał problem braku pozaszkolnych form nauki i rozrywki dla dzieci i młodzieży.

Gmina Jarczów składa się z osiemnastu sołectw, i jest typowo rolnicza. Położona w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Oddalona od jego stolicy aż o 130 kilometrów! Na jej terenie funkcjonują ośrodek kultury, świetlica środowiskowa, oraz kilka wiejskich świetlic. Poza świetlicą środowiskową słowo funkcjonują w zasadzie winno być zastąpione zwrotem-znajdują się-, bowiem nakłady finansowe na upowszechnianie kultury w naszej gminie sprowadzają się jedynie do wypłaty wynagrodzeń pracownikom ośrodka kultury. Najbardziej powszechną formą spędzania wolnego czasu przez młodzież jest ”koczowanie” na przystankach komunikacji publicznej, oraz w okolicach sklepów. Nic w tym dziwnego skoro najbliższy teatr oddalony jest o sto trzydzieści kilometrów, basen o pięćdziesiąt pięć a kino osiemnaście. Obiecywany od dawna stadion jest w dalszym ciągu kawałkiem łaki, nieopodal szkoły.

Nasze stowarzyszenie postanawia zatem włączyć się we wszystkie możliwe działania zmieniające ten stan rzeczy. W związku z powyższym na przełomie marca i kwietnia doprowadzimy do debaty na ten nurtujący nas temat. Liczymy na obecność lokalnych władz z Wójtem Gminy na czele, a także parlamentarzystów, przedstawicieli powiatu tomaszowskiego, lokalnych mediów i przede wszystkim naszych mieszkańców.

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

TOMASZ TYRKA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Uśmiech Życia"