Pomiń menu

Dotychczasowe działania w gminie Dobrcz

Wystosowalismy zaproszenie  dla Wójta do odbycia debaty o sprawch gminy.

W dalszym ciągu władze gminy udają jakby nas nie było. Zakończyliśmy zbieranie ankiet zgodnie z wcześniej przesłanym wzorem.Przekazaliśmy ankietę do wiadomości wójta i oczekujemy wypełnienia przez władze wzoru deklaracji jaki przekazaliśmy do Urzędu. Aktualnie prowadzimy działania w celu wydrukowania i opublikowania Vademecum mieszkańca gminy Dobrcz, to jest informatora naszego Stowarzyszenia.

Pozdrawiam,

Kazimierz Baumgart

Stowarzyszenie Obrony Demokracji i Samorządności