Pomiń menu

Stowarzyszenie Obrony Demokracji i Samorządności

Nasza organizacja walczy o należne mieszkańcom prawa wynikające z ustaw samorządowych. W tym celu pragniemy poprzez cykl spotkań, szkoleń podnieść poziom wiedzy samorządowej wśród mieszkańców.Zorganizowaliśmy protest mieszkańców przeciwko samowoli władz Gminy Dobrcz, działaniom bez konsultacji społecznych. Pragniemy wyegzekwować obietnice wyborcze wójta i radnych dane mieszkańcom przed wyborami samorządowymi 2006. Po raz kolejny po wyborach poza zwiększeniem o ok. 1 milion złotych środków na płace, nie dzieje się nic a o obietnicach wyborczych zapomniano. Przeciwdziałanie patologiom władzy.