Pomiń menu

Gmina Zawady w Akcji "Masz głos Masz wybór 2009"

 W tegorocznej Akcji działania  w gminie Zawady będą koncentrowały się w okół zdiagnozowanego wcześniej problemu, jakim jest brak znajomości wiedzy o Samorządzie terytorialnym przez naszą młodzież gimnazjalną
Zauważyliśmy ze nasza młodzież gimnazjalna ma minimalną wiedzę na temat lokalnego samorządu. Niektórzy z uczniów nie znają nawet radnych reprezentujących miejscowość z której pochodzą.
Koncentrując swoja uwagę na młodzieży chcieli byśmy wpoić w nich chęć a nawet obowiązek poznania zasad działania i pracy Samorządu lokalnego.
Diagnozę problemu rozpoznano za pomocą ankiety, która została rozprowadzona i wypełniona w śród uczniów 3 klasach Gimnazjum w Zawadach.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strękowa Góra (Brama na Bagna)