Pomiń menu

Sprawozdanie z ankiety przeprowadzonej III klasach Gimnazjum w Zawadach

 

Sprawozdanie z ankiety przeprowadzonej w III klasach Gimnazjum w Zawadach

Liczba ankietowanych 41 osób

1.      Ilu radnych wchodzi w skład Rady Gminy?

               31 dobrze, 10 źle

2.      Jaka funkcję pełni rada Gminy?

                19 dobrze, 22 źle

3.      Jakie akty prawne może uchwalać Rada Gminy?

                14 dobrze, 27 źle

4.      Jakie są kompetencje budżetowe Rady Gminy?

                23 dobrze, 18 źle

5.      Ile trwa kadencja Rady Gminy?

     40 dobrze, 1 źle

6.      W jakim wieku  można zostać radnym Rady Gminy?

                24 dobrze, 17 źle

7.      W jakiej formie pracuje Rada Gminy?

                29 dobrze, 12 źle

8.      Czy radny korzysta z wynagrodzenia za swoja pracę w Radzie Gminy?

                33 dobrze, 8 źle

9.      Czy wiesz kto jest radnym w Twojej miejscowości?

               38 dobrze, 3 źle

10.    Kto wybiera Wójta Gminy i na ile lat?

                38 dobrze, 3 źle

11.    Kto jest najważniejsza osoba w hierarchii gminy?

                     41 źle

Jak widać po wynikach powyższej ankiety diagnoza problemu w naszej gminie została postawiona trafnie.

Wśród młodzieży gimnazjalnej Gminy Zawady panuje niski poziom wiedzy o Samorządzie lokalnym.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strękowa Góra (Brama na Bagna)