Pomiń menu

Obwodowa Komisja Wyborcza w Niewodnicy Kościelnej – dlaczego nie?

 Na dzień 29 marca 2009 r  zaplanowaliśmy  w budynku miejscowej Szkoły  Podstawowej debatę  społeczną  dotyczącą  możliwości utworzenia w Niewodnicy Kościelnej gmina Turośń Kościelna woj.podlaskieOBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.

Problemem tym chcemy zainteresować mieszkańców dwóch wsi: Niewodnica  Kościelna i Niewodnica Korycka, która zamieszkuje wg oficjalnych danych meldunkowych ponad tysiąć mieszkańców co stanowi prawie 1/4 ogółu wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

Zamierzamy zredagować apel mieszkańców  do wladz samorządowych oraz rozpocząć pracę wolontariacką członków Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy polegającą na zbieraniu podpisów popierających naszą  akcję oraz uświadamiania mieszkańców o potrzebie zameldowania się w gminie, albowiem jest dużo takich którzy wybudowali domy ale nie są z różnych względów jeszcze zameldowani.

Następnie po kilkumiesięcznej akcji apel wraz z podpisami przekażemy na ręce Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy celem wszczęcia dalszej procedury. Przez cały ten czas zamierzamy rownież lobbować w powyższej sprawie , nagłośnimy też w lokalnych mediach.rozpropagujemy nasze dzialania w ramach ogólnopolskiej akcji 'Masz głos – masz wybór" w naszej gazetce ’Echo Niewodnicy".

Utworzenie stałej siedziby OKW  podniesie prestiż Niewodnicy, spowoduje,że co najmniej dwukrotnie więcej naszych mieszkańców będzie brało udział we wszystkich wyborach  /dotychczas byla to najniższa frekwencja w gminie/ ale także w jakimś sensie zostanie wyeksponowany sam budynek szkoły o który mieszkańy tak dzielnie walczą /władze gminy chcą zlikwidować szkołę/. Poprawi też jakość naszego życia, nie trzeba będzie jechać kilka kilometrów do sąsiedniej wsi, aby dokonać aktu głosowania.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEWODNICY