Pomiń menu

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.Celem Stowarzyszenia jest praca nad rozwojem i promocją miejscowości Niewodnica Kościelna i Niewodnica Korycka oraz prowadzenie działalności na rzecz ogółu mieszkańców tych miejscowości.Aktywny udział w życiu społecznym , organizowanie imprez kulturalnych i sportowych , współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi podmiotami życia społecznego , ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego , troska o zachowanie i podtrzymywanie tradycji kulturowych i historycznych naszej miejscowości.Stowarzyszenie bierze aktywny udział w realizacji programu jedenastu gmin w ramach LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W.Jest laureatem ogolnopolskij nagrody SUPERSAMORZAD 2012 w ramach akcji Masz Głos,Masz Wybór.Jest kuźnią lokalnych liderów.SPN powstało oddolnie z woli samych mieszkańców w roku 2000

Co nowego?