Pomiń menu

Piła: Nie ma wolności bez solidarności, 20 rocznica wydarzeń

 

Nie ma wolności bez solidarności
20 rocznica wydarzeń ’89. Obywatele w życiu publicznym

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, pragnie przypomnieć i upamiętnić wydarzenia roku 1989, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności i do zmiany jej ustroju na ustrój demokratyczny.

Bez względu na toczące się obecnie spory polityczne, to co wydarzyło się zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich w 1989 roku, godne jest przypomnienia i namysłu.

Możemy być dumni z tego, jak potoczyły się przemiany polityczne i gospodarcze w naszym kraju. Polska odegrała też bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o przemiany w całym naszym regionie. Nasz wkład w upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej nie jest przez nikogo kwestionowany. Wręcz przeciwnie, rola Polski i Polaków w wydarzeniach 1989 i tych, które je poprzedziły (jak np. powstanie Solidarności w 1980 roku), jest często znacznie bardziej doceniana przez świat zewnętrzny niż przez nas samych.

Ważne, by zdać sobie sprawę, jak długą przeszliśmy drogę przez ostatnie 20 lat, jak bardzo zmienił się nasz kraj.

Rok 2009 to czas wielu rocznic upamiętniających wydarzenia szczególnie ważne w kontekście miedzynarodowym. Po raz siedemdziesiąty obchodzimy rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, której bolesne następstwa odczuwane są po dziś dzień w stosunkach polsko-niemieckich i która zajmuje w nich wyjątkowe miejsce. 1 sierpnia uczcimy 65-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego, najbardziej heroicznego zrywu żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego i mieszkańców Warszawy przeciwko nazistowskim okupantom.

Rok 1989 to rok przemian, które zadecydowały o nowym kształcie Europy. Obrady polskiego Okrągłego Stołu przed 20 laty były nie tylko ważnym krokiem w stronę demokratycznych zmian w Polsce, lecz zaznaczyły początek lawiny politycznych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Upadek Muru Berlińskiego w listopadzie 1989 roku był początkiem procesu ponownego zjednoczenia Niemiec. Wreszcie, przed pięciu laty Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, co było decydującym momentem dla integracji europejskiej, ale przede wszystkim dla kształtowania sąsiedztwa w zjednoczonej Europie.

Nie ma wolności bez solidarności – 20 rocznica wydarzeń ’89.
Obywatele w życiu publicznym – rocznica 89 roku.

Przewidywany harmonogram:

1. Uliczna, plenerowa wystawa fotograficzna zdjęć wielkoformatowych wydarzeń roku 1989, w tym obrad Okrągłego Stołu Zdjęcia będą pochodziły z archiwów własnych oraz z gazet z tego okresu. Odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy, na które zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy Piły i przedstawiciele samorządu lokalnego, a także bohaterowie tamtych lat, w tym posłowie i senatorowie pierwszego rządu wybranego w wolnych wyborach demokratycznych i członkowie Komitetu Obywatelskiego.
Termin: Czerwiec 2009
Miejsce: Wystawa będzie miała miejsce na najbardziej uczęszczanej ulicy Piły, by zdjęcia zobaczyło jak najwięcej osób i przypomniało sobie wydarzenia, które miały wpływ na obecny stan polskiej, a także europejskiej rzeczywistości.

2. Budowa okrągłego stołu przez młodzież szkół średnich oraz debata na temat roli tego wydarzenia dla Polski i świata. Uczestnikami będzie młodzież z szkół średnich zaproszonych do współpracy. Każda szkoła oddeleguje 3 przedstawicieli, którzy uprzednio zapoznają się z wydarzeniami 1989 roku. Wspólnie zbudują symboliczny okrągły stół, przy którym następnie będą debatowali na temat wydarzeń roku 1989 oraz ich wpływu na dalsze losy Polski i Europy. Czym dla nich jest wolna Polska i jaki to może mieć związek z pokojem na świecie.
Termin: 4. czerwca 2009
Miejsce: Piła, ul. Śródmiejska
 
3. Prezentacja w sali kinowej dwuczęściowego filmu Ireneusza Englera dla młodzieży i mieszkańców Piły, pt. Polska 89’ wypożyczonego ze zbiorów gdańskiej Fundacji Studio Video Gdańsk.
Termin: 2-4. czerwca 2009
Miejsce: Kino PREMIERA, ul. Dąbrowskiego 8, sala w byłym budynku PZPR

4.Konferencja z uczestnikami obrad Okrągłego Stołu. Wezmą w niej udział przedstawiciele naszych partnerów – Inicjatywy Społecznej 1989 – 2009. W konferencji wezmą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele samorządu, partnerów i inni zainteresowani tematyką ’89. Zaproszeni zostaną także posłowie i senatorowie z okręgu pilskiego pierwszego Rządu wybranego w wolnych wyborach w roku 1989.
Termin: 4. czerwca 2009
Miejsce: Kino PREMIERA, ul. Dąbrowskiego 8, sala w byłym budynku PZPR

W ramach działań projektowych planujemy zorganizować:

Zadanie będzie polegało na stałym informowaniu mieszkańców Piły i powiatu pilskiegoo działaniach podejmowanych w ramach projektu. W ramach tego zadania zaprojektowane
i wydrukowane zostaną plakaty i ulotki, które dotrą do mieszkańców Piły.

Stworzenie strony internetowej dotyczącej wydarzeń 1989 roku (obrad Okrągłego Stołu, pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów, powołania pierwszego niekomunistycznego rządu, odrodzenia się prawdziwego samorządu, przemian gospodarczych w Polsce) oraz podejmowanych przez młodzież ponadgimnazjalną działań w Pile – adresatem będą odbiorcy z całej Polski, a nawet świata, którzy będą potrzebowali informacji na temat powyższych wydarzeń. Strona będzie informacją o projekcie, a także chcemy tym samym zaznaczyć jak istotne były te wydarzenia oraz że warto o nich wspominać i informować innych.

Uliczna, plenerowa wystawa fotograficzna zdjęć wielkoformatowych wydarzeń roku 1989, w tym obrad Okrągłego Stołu, pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów, powołania pierwszego niekomunistycznego rządu, odrodzenia się prawdziwego samorządu lokalnego, przemian społeczno gospodarczych. Zdjęcia będą pochodziły z archiwów własnych oraz z gazet z tego okresu. Odbiorcami będą Pilanie, którzy będą mieli okazję przypomnieć sobie początek przemian demokratycznych w naszym kraju bądź dopiero je poznać w przypadku młodych ludzi.

Wystawa będzie miała miejsce na najbardziej uczęszczanej ulicy Piły, by zdjęcia zobaczyło jak najwięcej osób i przypomniało sobie wydarzenia, które miały wpływ na obecny stan polskiej, a także europejskiej rzeczywistości. Odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy, na które zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy Piły i przedstawiciele samorządu lokalnego, a także bohaterowie tamtych lat, w tym posłowie i senatorowie pierwszego rządu wybranego w wolnych wyborach demokratycznych i członkowie Komitetu Obywatelskiego.

Budowa okrągłego stołu przez młodzież szkół średnich oraz debata na temat roli tego wydarzenia dla Polski i świata. Uczestnikami będzie młodzież z szkół średnich zaproszonych do współpracy. Każda szkoła oddeleguje 3 przedstawicieli, którzy uprzednio zapoznają się z wydarzeniami 1989 roku. Wspólnie zbudują symboliczny okrągły stół, przy którym następnie będą debatowali na temat wydarzeń roku 1989 oraz ich wpływu na dalsze losy Polski i Europy. Czym dla nich jest wolna Polska i jaki to może mieć związek z pokojem na świecie.

Prezentacja w sali kinowej dwuczęściowego filmu Ireneusza Englera dla młodzieży i mieszkańców Piły, pt. Polska 89’ wypożyczonego ze zbiorów gdańskiej Fundacji Studio Video Gdańsk.

Konferencja z uczestnikami obrad Okrągłego Stołu wpływu ówczesnych wydarzeń na obecną sytuację Polski. Konferencja będzie zakończeniem projektu, wezmą w niej udział przedstawiciele naszych partnerów – Inicjatywy Społecznej 1989 – 2009. W konferencji wezmą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele samorządu, partnerów i inni zainteresowani tematyką ’89. Zaproszeni zostaną także posłowie i senatorowie z okręgu pilskiego pierwszego Rządu wybranego w wolnych wyborach w roku 1989.

Opracował: Artur Łazowy

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
Artur Łazowy, prezes
e-mail: [email protected]
tel. gsm plus: 0601 970679
biuro: 64 – 920, Piła, ul. Walki Młodych 30, pok. 6
http://www.effata.most.org.pl
KRS: 0000162787

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA – Lokalna Organizacja Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji