Pomiń menu

"Bure Misie" zlokalizowane

 W ramach akcji "Masz głos, masz wybór" mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego wybierali najbrudniejsze miejsca w naszym mieście wymagające interwencji ze strony właściwych instytucji. W wyznaczonym terminie zgłoszonych zostało 38 wyjątkowo brudnych i zaśmieconych miejsc. 

Zgłosiło się do nas wielu mieszkańców żywo zainteresowanych problemem zanieczyszczenia miasta, dysponujących bardzo ciekawą dokumentacją, także fotograficzną. 

W odpowiedzi na zaproszenie Pana Prezydenta w dniu 3 kwietnia odbyło się spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli naszego Stowarzyszenia oraz Prezydenta, Sekretarza Miasta oraz Naczelnika Wydziału Inżynierii Miasta.

Zgodnie z tym do czego doszliśmy na szkoleniu w Popowie 😉 to spotkanie i rozmowa była punktem zwrotnym w akcji. Ustalona została data debaty: 25 maja oraz dalsze kroki w celu rozwiązania problemu zanieczyszczenia. Spotkanie było bardzo konstruktywne. Mamy nadzieję, że współpraca z Urzędem Miasta nadal będzie się układała tak, jak do tej pory. 

Ps. Podaję ciekawego linka dla osób zainteresowanych planowaniem i projektowaniem przestrzeni miejskiej.

http://communityplanning.net/

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych INNOWATOR