Pomiń menu

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych INNOWATOR

Misją naszego Stowarzyszenia jest inicjowanie przedsięwzięć, które przyczynią się do rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego oraz powiatu, przyniosą korzyści mieszkańcom, podniosą skuteczność rozwiązywania lokalnych problemów oraz będą wpływały na pozytywny wizerunek naszego miasta. Misją Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych INNOWATOR jest wzrost świadomości różnych środowisk w zakresie możliwości wykorzystywania funduszy europejskich, wzrost wiedzy na ten temat oraz zmiana dotychczasowej biernej postawy.