Pomiń menu

Diagnoza problemu niedostosowania społeczego wśród młodzieży gminy Głuszyca

 1 kwietnia 2009 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych grup społecznych, biorących udział w działaniach na rzecz gminy Głuszyca w ramach akcji „Masz wybór – masz głos”. Zasadniczym celem spotkania było opracowanie ankiet, skierowanych do młodzieży i innych mieszkańców gminy Głuszyca. Treści zawarte w przygotowanych przez uczestników pytaniach miały być pomocne we właściwej diagnozie dotyczącej zjawiska niedostosowania społecznego wśród młodzieży.

Głuszyca to niewielka gmina, w której jednym z głównych problemów jest bezrobocie. W związku z tym istnieje bardzo duże zagrożenie niedostosowaniem społecznym wśród młodzieży (alkoholizm, narkomania, absencja szkolna). Celem akcji podjętej przez Stowarzyszenie „Pomoc Dziecku” jest zdiagnozowanie w/w problemów, oraz ustalenie działań mających na celu zapobieganie tym zjawiskom w skuteczny sposób.

Wśród pytań skierowanych zarówno do młodzieży jak i innych mieszkańców gminy Głuszyca przeważały pytania dotyczące oceny problemów wśród młodych ludzi oraz pytania o sposób ich rozwiązywania.

Ponadto uzupełniono harmonogram działań w ramach podjętej akcji, oraz wskazano osoby odpowiedzialne za zebranie i opracowanie ankiet.

Stowarzyszenie"Pomoc Dziecku"