Pomiń menu

Stowarzyszenie"Pomoc Dziecku"

Stowarzyszenie "Pomoc Dziecku"funkcjonuje od 1996r.jego działalność statutowa to: -organizowanie dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych - organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci - pomoc materialna i psychologiczna rodzinom dysfunkcyjnym - prowadzenie świetlicy integracyjnej - działanie na rzecz rozwoju placówek oświatowo-kulturalnych Współpracujemy z Polonią Kanadyjską w Toronto i Bankiem Żywności w Wałbrzychu.