Pomiń menu

Młodzi tworzą Strategię Gminy Jerzmanowice-Przeginia

 

Gimnazjaliści  wzięli udział w tworzeniu Strategii Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Przygotowaniem do pracy były warsztaty, które prowadzili pracownicy Centrum Doradztwa Strategicznego wraz z kierownikiem, socjologiem-Cezarym Ulasińskim oraz studentami socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed rozpoczęciem badań uczniowie przedyskutowali problemy i pytania, które powinny znaleźć się w kwestionariuszu, powstało narzędzie badawcze – kwestionariusz wywiadu,  na końcu młodzież została przeszkolona do roli ankieterów. Pracowało 26 gimnazjalistów-ankieterów.  Badania objęły mieszkańców wszystkich wsi wchodzących w skład Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Ilość ankiet była proporcjonalnie zbliżona do liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach. Ankietowani reprezentowali różne grupy wiekowe i poziom wykształcenia. Uczniowie mieli do zrealizowania 222 ankiety.

Przedsięwzięcie nie tylko  pozwoliło na zaangażowanie młodzieży w pracę na rzecz środowiska lokalnego, ale również uwzględnienie  opinii mieszkańców na temat kierunków rozwoju Gminy. Młodzież zaprezentowała wyniki swojej pracy na Sesji Rady Gminy oraz na spotkaniu z mieszkańcami Jerzmanowic. Pomysły mieszkańców zostały uwzględnione w określeniu celu strategicznego. Wyniki pracy zmotywowały władze samorządowe do tworzenia Planów Odnowy Miejscowości oraz przygotowywania wniosków o środki zewnętrzne w zakresie poprawy stanu edukacji.
 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach