Pomiń menu

Akcja Stowarzyszenia Effata: Urodziłeś się w czerwcu 1989 roku?

Urodziłeś się w czerwcu 1989 roku?
Nasza akcja to próba pokazania obrazu "pokolenia’89".

Nie ma wolności bez solidarności. 20 rocznica wydarzeń ’89.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, pragnie przypomnieć i upamiętnić wydarzenia roku 1989, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności i do zmiany jej ustroju na ustrój demokratyczny. Ogłaszamy Konkurs literacki, (felieton, esej, artykuł prasowy) pt. „Nie ma wolności bez solidarności” – 20 rocznica wydarzeń ’89.
 
Możemy być dumni z tego, jak potoczyły się przemiany polityczne i gospodarcze w naszym kraju. Polska odegrała też bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o przemiany w całym naszym regionie. Nasz wkład w upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej nie jest przez nikogo kwestionowany. Wręcz przeciwnie, rola Polski i Polaków w wydarzeniach 1989 i tych, które je poprzedziły (jak np. powstanie Solidarności w 1980 roku), jest często znacznie bardziej doceniana przez świat zewnętrzny niż przez nas samych.
 
Przemiany te to ciąg niezwykle ważnych wydarzeń: rozmowy przy Okrągłym Stole, pierwsze częściowo wolne wybory, powołanie pierwszego niekomunistycznego rządu, odrodzenie się prawdziwego samorządu, przemiany gospodarcze, a przede wszystkim odzyskanie wolności. Rok 1989 odmienił los zbiorowy i osobisty nas wszystkich, miał też decydujący wpływ na wydarzenia w całej Europie. W 2009 roku warto o tym przypomnieć.
 
Ważne, by zdać sobie sprawę, jak długą przeszliśmy drogę przez ostatnie 20 lat, jak bardzo zmienił się nasz kraj i komu to zawdzięczamy.
 
Tekst powinien dotyczyć przemian ustrojowych w Polsce i w innych krajach, które w tym samym okresie zaczęły transformację ustrojową, wspomnienia dotyczące Polski obejmujące również dziesięciolecie poprzedzające upadek komunizmu, czyli okres od strajków latem 1980 i powstania Solidarności.

Opowiedzcie proszę co Was denerwuje, martwi. Co cieszy, inspiruje. Jakie macie plany: gdzie chcecie pracować, ile zarabiać. Chcecie mieć rodzinę? Co cenicie, jakie wartości są Wam bliskie? Czy religia jest Wam potrzebna? Jaki jest wasz stosunek do pokolenia Waszych rodziców? Jaki do polityki? Czym dla Was jest państwo i czego od niego oczekujecie? Ilu macie przyjaciół? Kim oni są? Jak się bawicie? Jak odpoczywacie? Jakie stawiacie sobie wyzwania? Czym dla Was jest kariera? Jakie macie plany?

Zachęcamy do pisania wszystkich urodzonych w 1989 roku. Dla najlepszych czekają nagrody.

Najciekawsze wypowiedzi umieścimy na stronach internetowej akcji.
 
Teksty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA – Lokalna Organizacja Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji