Pomiń menu

Zaproszenie na debatę publiczną w Nasielsku

W piątek dnia 29 maja 2009r. Stowarzyszenie Europa i My zaprasza do Nasielska na debatę publiczną "Ochrona śodowiska i wygląd gminy" z udziałem władzy lokalnej,przedstawicieli samorządu, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli instytucji i organizacji proekologicznych oraz mieszkańów gminy, która odbędzie się w sali kina Niwa w godz. 9.00 – 11.40

W programie:

 9.00 Powitanie przez organizatorów akcji Masz głos, masz wybór 

        Elżbieta Wróblewska Stowarzyszenie Europa i My

        Marek Solon Lipiński Fundacja im. Stefana Batorego

9.20  Otwarcie wystawy plastycznej i wręczenie nagród laureatom

         gminnego konkursu "Europejska pocztówka z mojego gminy"

9.50  Deklaracja Burmistrza Nasielska Bernarda Dariusza Muchy

        dotycząca rozwiązywania problemów lokalnych w 2009r.,

        w szczegóności w zaktrsie ekologii i estetyki w gminie

10.10 Prezentacje młodzieży "Wyniki ankiety do przesiewowych badań

        opinii publicznej" w ramach projektów szkolnych:

      – "Jak działa gmin@?" uczn. ZSZ w Nasielsku

        -"@ktywny obywatel" uczn. LO w Nasielsku

10.40 Dyskusja z mieszkańcami

        Moderator Hieronim Wawrzyński dziennikarz Wieści Podlaskie

11.40 Zakończenie debaty 

 

             

Stowarzyszenie Europa i My