Pomiń menu

Gorlice: spotkanie mieszkańców z burmistrzem i radnymi

Spotkanie  w dniu 21.01.2009 r. mieszkańców osiedla z Burmistrzem Gorlic i Radnymi Miasta.

Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Gorlic i Radnymi przebiegało pod hasłem Akcji  „Masz głos, masz wybór”.

Oprócz mieszkańców uczestniczących  w spotkaniu udział również wzięli przedstawiciele organizacji reprezentujących interesy mieszkańców tego rejonu miasta, takie jak: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza SM., Zarząd Osiedla, członkowie organizacji pozarządowych.

Samorząd był reprezentowany przez Zastępcę Burmistrza Gorlic i wszystkich Radnych Miasta wybranych z tego okręgu wyborczego.

Na spotkaniu zaprezentowany został zaktualizowany „Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007-2015 i szczegółowo omówione głównie zadania dla Obszaru II-Osiedla Mieszkaniowe, Strefa I.

W dyskusji głos zabierali: Zastępca Burmistrza, wszyscy Radni, mieszkańcy osiedla. Padały liczne pytania skierowane do Burmistrza, Radnych i administracji osiedla.

Dyskusja była rzeczowa i konstruktywna, w której przewijała się troska o renowację osiedla, modernizację infrastruktury, usuwanie barier architektonicznych, poprawę stanu dróg  i rozbudowę miejsc parkingowych, poprawę bezpieczeństwa.

Zgłoszone przez mieszkańców  wnioski omówiono i wstępnie zostały ocenione pozytywnie przez Zastępcę Burmistrza i wypowiadających się Radnych.

Uzgodniono, że zgłoszone wnioski zostaną dopracowane przez administrację osiedla i przekazane do realizacji przez Burmistrza Gorlic.

Równocześnie przyjęto, że przebieg realizacji zgłoszonych wniosków tak istotnych dla mieszkańców oraz realizacja Programu Rewitalizacji, powinna być przedmiotem monitoringu już od początku 2009 r., w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”.

W ogólnej ocenie wszystkich zebranych uznano, że spotkanie było potrzebne i owocne. Samorządowcy lepiej poznali oczekiwania swoich wyborców, a mieszkańcy poczuli się odpowiedzialni za swoje osiedle i przekonani, że wspólnymi siłami w konstruktywnym dialogu można rozwiązywać nawet trudne problemy.

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości