Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Powiatu Wieruszowskiego w akcji "Masz głos, masz wybór"

Młodzi wolontariusze Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w tym również Młodzieżowa Rada Powiatu Wieruszowskiego po raz kolejny uczestniczyć będzie w ogólnopolskiej akcji  „Masz Głos Masz Wybór” organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie.

Posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Wieruszowskiego jakie odbyło się w sali Starostwa Powiatowego w dniu 22 kwietnia br. poświęcone było m.in. inauguracji działań związanych z  uczestnictwem wolontariuszy Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie i młodych radnych – uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wieruszowskiego w ogólnopolskiej akcji „Masz Głos Masz Wybór”.

Jak powiedziała Pani Henryka Sokołowska – Prezes Stowarzyszenia i opiekun Młodzieżowej Rady Powiatu Wieruszowskiego, działania tegorocznej akcji koncentrować się będą na upowszechnieniu i zwiększeniu wiedzy młodych ludzi dot. kompetencji i zadań realizowanych przez poszczególne szczeble samorządów. Przede wszystkim zaś na organizowaniu debat i dyskusji publicznych nt. lokalnych problemów z udziałem mieszkańców poszczególnych gmin, powiatu i władz.

Znakomitym wprowadzeniem okazał się jeden z punktów sesji tj. 10 lat Powiatu Wieruszowskiego – kompetencje i realizowane zadania. Pan Stefan Pietras – Sekretarz Powiatu szczegółowo omówił to zagadnienie. Młodzi Radni otrzymali materiał multimedialny na ten temat a co najważniejsze deklarację Sekretarza o gotowości uczestnictwa przedstawicieli Samorządu i Starostwa w realizowanej akcji. W drodze głosowania upoważniono Prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu, opiekunów  z poszczególnych szkół oraz przedstawicieli SI „KOS” do dokonania wyboru tematów będących przedmiotem debat w ramach akcji.

Kolejnym krokiem w ramach wspomnianej akcji jest wyjazd studyjny grupy Młodych Radnych wraz z opiekunami oraz przedstawicieli na spotkanie z Przewodniczącym i Radnymi Województwa Łódzkiego, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia b.r.

Prezydium Młodzieżowej Rady
Powiatu Wieruszowskiego 

Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc"