Pomiń menu

Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc"

Stowarzyszenie realizuje zadania w ramach 4 programów: - "Klub Otwartych Serc" - program zorientowany na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, -"Akademia Lokalnej Aktywności" - program skoncentrowany na podnoszeniu aktywności obywatelskiej na rzecz środowiska lokalnego, -"Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji" - program zwiększający profesjonalizację i integrację działań organizacji pozarządowych w oparciu o poradnictwo, informację i szkolenia, - "Program Proeuropejski" - popularyzujący ideę integracji Polski z UE. SI "KOS" współpracuje z grupą 116 wolontariuszy w tym dwie Grupy Nieformalne tj. Młodzi Wolontariusze i Młodzieżowa Rada Powiatu. Poza tym wolontariusze nasi są skupieni wokół czterech Szkolnych Klubów Wolontariusza. Podstawowym celem naszej działalności jest: *wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania, czy statusu finansowego, *animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.