Pomiń menu

Debata młodzieży z Wójtem Gminy Zawady

Dnia 12 maja 2009 roku o godz. 11,00 w Zespole Szkól w Zawadach odbedzie sie debata z Wójtem Gminy Zawady Pawłem Pogorzelskim i uczniami III klas gimnazjum.

Debatę poprowadzi pani Aneta Kardasz.

Podczas debaty zostanie ogłoszony konkurs pt."Czy znasz swój Samorząd", w ktorym weźmie udział młodzież III klas gimnazium

Nagrody w konkursie finansowane sa z dotacji przyznanej w ramach Akcji "Masz głos Masz wybór" oraz przez Wójta Gminy Zawady Pana Pawła Pogorzelskiego.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strekowa Góra

Alicja Mystkowska

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strękowa Góra (Brama na Bagna)