Pomiń menu

Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Gorlic i Radnymi w dn 25.05.2009 r.

     W dniu 25.05.2009 r. w Zespole Szkół nr 4, odędzie się spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Gorlic i Radnymi Miasta. Omawiane będą problemy istotne dla mieszkańców w tym stopień zaawansowania realizacji przyjętych zadań do ,,Programu rewitalizacji dla Miasta Gorlice" w połączeniu z zebraniem sprawozdawczym Rady Osiedla nr 12. Zadania ujęte w ,,Programie" a dotyczące Naszego Osiedla są objęte monitoringiem jako zadania szczególnej troski i wagi dla mieszkańców.

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości