Pomiń menu

Piła: Nie ma wolności bez solidarności

 

Nie ma wolności bez solidarności
20 rocznica wydarzeń ’89. Obywatele w życiu publicznym.
 
ZAPROSZENIE

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Honorowy Komitet obchodów pierwszych wyborów z roku 1989, pragnie przypomnieć i upamiętnić tamte wydarzenia, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności i do zmiany jej ustroju na ustrój demokratyczny.
 
Bez względu na toczące się obecnie spory polityczne, to co wydarzyło się zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich w 1989 roku, godne jest przypomnienia i namysłu.
 
Możemy być dumni z tego, jak potoczyły się przemiany polityczne i gospodarcze w naszym kraju. Nasz wkład w upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej nie jest przez nikogo kwestionowany. Wręcz przeciwnie, rola Polski i Polaków w wydarzeniach 1989 i tych, które je poprzedziły (jak np. powstanie Solidarności w 1980 roku), jest często znacznie bardziej doceniana przez świat zewnętrzny niż przez nas samych. Ważne, by zdać sobie sprawę, jak długą przeszliśmy drogę przez ostatnie 20 lat, jak bardzo zmienił się nasz kraj.
 
Rok 2009 to czas wielu rocznic upamiętniających wydarzenia szczególnie ważne w kontekście międzynarodowym. Po raz siedemdziesiąty obchodzimy rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, której bolesne następstwa odczuwane są po dziś dzień w stosunkach polsko-niemieckich i która zajmuje w nich wyjątkowe miejsce. 1 sierpnia uczcimy 65-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego, najbardziej heroicznego zrywu żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego i mieszkańców Warszawy przeciwko nazistowskim okupantom.
 
W ramach obchodów rocznicowych planujemy zorganizować:
 
Plenerową wystawę fotografii z wydarzeń roku 1989, w tym obrad Okrągłego Stołu, pierwszych po II wojnie wyborów, powołania pierwszego niekomunistycznego rządu, autorstwa Macieja J. Goliszewskiego i Witolda Krassowskiego. Znajdą się także fotografie z pilskich demonstracji i spotkań.
 
Prezentacja dwuczęściowego filmu Ireneusza Englera pt. Polska 89’ ze zbiorów gdańskiej Fundacji Studio Video Gdańsk. Spotkanie z reżyserem.
 
Budowa okrągłego stołu przez młodzież szkół średnich oraz debata na temat roli tego wydarzenia dla Polski i świata. Uczestnikami będą bohaterowie tamtych dni, miedzy innymi: Justyn Wardalski, Waldemar Jordan, Adam Szejnfeld, Zygmunt Kufel, Stanisław Sorgowicki, Marian Małecki i wielu innych wspaniałych Ludzi.
 
Konferencja z uczestnikami obrad Okrągłego Stołu. Gościem specjalnym będzie Jan Rulewski, członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, poseł na Sejm RP, obecnie senator RP.
 
Aby poznać harmonogram obchodów, pobierz plik stąd.
  

Szczegóły na stronie internetowej: www.effata.org.pl 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA – Lokalna Organizacja Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji