Pomiń menu

Działania angażujące mieszkańców Gminy Grabów n/P w akcję ,,Masz głos…"

17 maja br odbyła się PARAFIADA. Głównym organizatorem był, Proboszcz Parafii przy współudziale Zespołu Szkół i Stowarzyszenia GRABO. Chcąc zainteresować mieszkańców akcją „Masz głos, masz wybór”, stowarzyszenie ogłosiło konkurs.

Stworzyliśmy mapę problemów, które naszym zdaniem występują na terenie gminy. Zadaniem uczestnika konkursu było wskazanie na mapie konkretnego zagadnienia wymagającego rozwiązania.

Stoisko Stowarzyszenia było oblegane przez mieszkańców, w ciągu dwóch godzin rozdaliśmy około 200 ulotek. Wolontariusze sprawnie obsługiwali uczestników, udzielali odpowiedzi. W większości w konkursie uczestniczyła młodzież, zainteresowana powstaniem klubu sportowego. W naszej miejscowości istniał klub sportowy, ale w tym roku młodzież nie dostała dofinansowania i z przyczyn naturalnych klub upada. Stąd jest to dla młodzieży  ważny problem. 

Jest to nowa forma działań, z którymi stykają się mieszkańcy i czasami trudno ich przekonać nawet do wzięcia ulotki.

Poniżej zdjęcia:

 

GRABO "Wspólne działanie łączy"