Pomiń menu

Pierwsza debata publiczna w Straszęcinie

STOWARZYSZENIE MÓJ STRASZĘCIN w dniu 21.05.2009 o godz. 19:00 w Ośrodku Przygotowań Piłkarskich w Straszęcinie organizuje debatę publiczną z przedstawicielami lokalnych instytucji samorządowych poświęconą tematyce bezpieczeństwa drogowego i stanu infrastruktury drogowej w naszej miejscowości /chodniki, znaki drogowe, oświetlenie ulic/
Jest to kontynuacja wspólnej  inicjatywy społecznej, zmierzającej do rozwiązywania lokalnych problemów w formie dialogu i współpracy mieszkańców z samorządowcami. 
Wśród zaproszonych gości są przedstwiciele urzedu gminy, powiatu, zarządu dróg, radni gminni i powiatowi, przedstawiciele policji oraz lokalne media.
Kolejnymi działaniami akcji "masz głos, masz wybór" jest kawiarenka obywatelska w ramach której organizowane są czwartkowe spotkania z radnymi dotyczące bieżących potrzeb mieszkańców.
Cały czas aktywnie uczestniczymy w sesjach gminnych, powiatowych i obserwujemy działania /lub ich brak/ naszych samorzadowców.
Pozdrawiamy organizatorów i uczestników akcji "masz głos,masz wybór" oraz organizacje, które uczestniczyły w spotkaniu "MARÓZ 2009"
 

Stowarzyszenie Mój Straszęcin