Pomiń menu

Stowarzyszenie Mój Straszęcin

Celem statutowym stowarzyszenia jest integracja i aktywiazja mieszkańców Straszecina. /ok 2000 mieszkańców/,wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego naszej wsi.Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych mieszkańców.Promocja mieszkańców i miejscowości Straszęcin