Pomiń menu

Debata w Przygodzicach

 
 

Infrastruktura drogowa gminy Przygodzice 

to temat przewodni spotkania mieszkańców z Wójtem Przemysławem Kaźmierczakiem, które odbędzie się w piątek 29 maja br., o godz. 10.00 w sali GOK w Przygodzicach.

Spośród priorytetów wymienionych przez Wójta Gminy Przygodzice w deklaracji podpisanej w maju 2008 r. za  największy problem w ankietach uznano budowę lub przebudowę dróg – 166 wskazań. Pozostałe wskazania to słabo rozwinięta gospodarka kanalizacyjna Gminy- 109 wskazań oraz niewystarczająco rozbudowana baza sportowa i rekreacyjna – 103 wskazania.

Z dowolnie wymienionych w ankiecie wskazań mieszkańców zdecydowanie najczęściej wymieniano budowę chodników

Dlatego zdecydowano o postawieniu problemu lokalnego „Infrastruktura drogowa” jako najważniejszego w chwili obecnej, na którym skupione zostaną działania podczas Akcji „Masz głos, masz wybór” w 2009 r.

Na spotkanie i dyskusję o tych oraz innych ważnych dla mieszkańców problemach zaprasza Agroturystyczne Stowarzyszenie „w Siodle” uczestniczące w Akcji „Masz Głos, masz wybór”.

/es/

 

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej "w Siodle"