Pomiń menu

Druga debata na Pałukach – gmina Gąsawa

 

Na Pałukach akcja "Masz głos, masz wybór" jest przeprowadzana w 5 gminach. Temat debat we wszystkich gminach jest ten sam: "Współpraca mieszkańców z samorządem szansą na rozwój Pałuk".  Po spotkaniu w Barcinie, 20 maja w Gąsawie odbyła się druga z 5 zaplanowanych debat. Na spotkanie z wójtem Zdzisławem Kuczmą  do sali Gminnego Ośrodka Kultury trafiły osoby zainteresowane konstruktywną rozmową: sołtysi, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

W pierwszej części spotkania wójt przedstawił plany samorządu na najbliższy rok. Dużo czasu zostało poświęcone projektom inwestycyjnym, remontom dróg oraz szansom dla gminy związanym z dofinansowaniem stadionu ze sztuczną nawierzchnia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W rundzie pytań do wójta poruszono wiele spraw. Dyskutowano między innymi o: problemie braku toalety na rynku w Gąsawie, kwestii wkładów własnych do projektów dla organizacji pozarządowych, bezpieczeństwie w osiedlowym ruchu ulicznym, kłopotach mieszkańców związanych z przepełnionymi kontenerami do selektywnej zbiórki odpadów i wielu innych sprawach. Ciekawa, chwilami ożywiona dyskusja ujawniła problemy nurtujące mieszkańców gminy Gąsawa. Atmosfera spotkania sprzyjała konstruktywnym rozwiązaniom. I tak w rundzie podsumowań ustalono, że kwestia poprawy bezpieczeństwa na drogach osiedlowych, wkłady własne do projektów dla organizacji pozarządowych oraz  problem toalety na rynku w Gąsawie będą w orbicie zainteresowania wójta Zdzisława Kuczmy.

Wkrótce w ramach akcji koordynowanej przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbędą się kolejne debaty – w Rogowie oraz Łabiszynie.

Lokalna Grupa Działania Pałuki -Wspólna Sprawa