Pomiń menu

Lokalna Grupa Działania Pałuki -Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Członkami stowarzyszenia są samorządy lokalne 5 gmin: Barcin, Łabiszyn, Gąsawa, Rogowo, Żnin oraz Starostwo Powiatowe w Żninie. Poza tym członkami LGD są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, sołtysi radni, a także stowarzyszenia wiejskie, zespoły sportowe, koła gospodyń wiejskich. LGD działa jako stowarzyszenie mające na celu działanie na rzecz obszarów wiejskich w szczególności: podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na terenach LGD, współuczestniczenie w rozwoju obszarów wiejskich na terenie LGD, promocja obszarów wiejskich, udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. Obszar działania LGD stanowi teren 5 gmin.