Pomiń menu

Debata w Przygodzicach

W piątek 29 maja 2009 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach,  z  inicjatywy Agroturystycznego Stowarzyszenia Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej „w Siodle”, odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Przygodzice z Wójtem Przemysławem Kaźmierczakiem.

Tematem wiodącym spotkania była „Infrastruktura drogowa w gminie Przygodzice”. Dla przybyłych mieszkańców przygotowano szereg materiałów informacyjnych : ulotki o Akcji „Masz glos, masz wybór”, ulotki o działaniach realizowanych w ramach Akcji przez Stowarzyszenie „w Siodle”, fragment uchwały rady Gminy Przygodzice dotyczący inwestycji drogowych w roku 2009.

Zainteresowanie przybyłych wzbudziła wystawa zdjęć, pokazująca aktualny stan dróg wymienionych w uchwale rady.

Wójt przedstawił aktualny stan prac z zakresu zaplanowanych inwestycji drogowych. Poinformował zebranych, że gmina pozyskała ze źródeł zewnętrznych wszystkie środki finansowe, o które się ubiegała. Zaplanowane inwestycje drogowe powinny przebiegać bez zakłóceń.

Na pytania zebranych dotyczące już realizowanych inwestycji drogowych oraz potrzeb i możliwości realizacji w następnych latach, Wójt odpowiadał wyczerpująco.

W sprawach różnych mówiono o kolejnych działaniach zaplanowanych przez Stowarzyszenie „w Siodle”, których celem jest zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminy. Przekazano informację o konkursie plastycznym oraz podsumowaniu podczas dorocznego Turnieju Wsi i wielkiej gali międzynarodowego spotkania „ 5 KULTUR” w dniu 5 lipca.

Atmosfera podczas spotkania, wypowiedzi uczestników wskazują na dobry kontakt i współpracę mieszkańców z władzą lokalną. Oby tak było dalej a nawet jeszcze lepiej.

 /es/

 

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej "w Siodle"