Pomiń menu

Konkurs w gimnazjum w Zawadach "Czy znasz swój samorząd"

 Dnia 10 czerwca 2009 roku w Zespole Szkół w Zawadach odbędzie się konkurs dla III klas gimnazjum pt. "Czy znasz swój samorząd"

Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach Akcji "Masz głos Masz wybór"

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na zakończenie roku szkolnego 19 czerwca 2009, tego dnia zostaną też wręczone nagrody dla uczestników konkursu. 

Alicja Mystkowska

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strekowa Góra

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strękowa Góra (Brama na Bagna)