Pomiń menu

Debata mieszkańców gminy Głuszyca z Burmistrzem

 

W dniu 10 .06.2009r. w Sali Centrum Kultury w Głuszycy odbyła się debata „Moje dziecko bez przemocy i zagrożeń” z Burmistrzem Miasta Wojciechem Durakiem. W debacie wzięli udział radni miejscy, dyrektorzy i pedagodzy szkół, pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki, członkowie Stowarzyszenia „Pomoc Dziecku”, mieszkańcy i młodzież Głuszycy. Pani Małgorzata Krzak zaprezentowała uczestnikom debaty wyniki przeprowadzonej  ankietyzacji.

Wśród pytań skierowanych zarówno do młodzieży jak i innych mieszkańców gminy Głuszyca przeważały pytania dotyczące oceny problemów wśród młodych ludzi oraz pytania o sposób ich rozwiązywania. Ponadto zapytaliśmy o ocenę działań podejmowanych przez władze gminy na rzecz młodzieży, o ocenę ich atrakcyjności (mając na uwadze oczekiwania młodych ludzi oraz ich rodziców). Szczególnie ważną informacją było dla nas wskazanie przez mieszkańców Głuszycy miejsc, w których powinien być prowadzony monitoring. Ponadto w ankietach otrzymaliśmy cenne wskazówki dla prowadzenia dalszych działań na rzecz młodzieży.

Po prezentacji  rozpoczęła się gorąca dyskusja ,w której mieszkańcy i młodzież pytali o sprawy bieżące, m.in. takie, które dotyczyły podejmowanych inwestycji na rzecz młodzieży.

Zarówno burmistrz jak i pozostali uczestnicy debaty stwierdzili, że należy kontynuować  tego rodzaju spotkania z mieszkańcami .

Na zakończenie odczytana została deklaracja Burmistrza Miasta:

Deklaracja Burmistrza Głuszycy Wojciecha Duraka złożona w dniu 10 czerwca 2009r r. podczas debaty zorganizowanej w ramach akcji „Masz głos –  masz wybór” organizowanej przez Stowarzyszenie „Pomoc Dziecku” w Głuszycy.

Burmistrz zadeklarował, że do końca tej kadencji podejmie następujące decyzje:

1.W roku 2010 wybudowany zostanie Skatepark na terenie jednego z parków w Głuszycy. Lokalizacja uzależniona jest od planu zagospodarowania przestrzennego.
2.Rozpocznie się monitorowanie miasta i pierwsze kamery zainstalowane zostaną w 2010 r. w Parku Jordanowskim.

W zamian młodzież zadeklarowała się współpracować z burmistrzem oraz pomagać przy budowie Skateparku. Obie deklaracje zostały przyjęte gromkimi brawami.

Stowarzyszenie"Pomoc Dziecku"