Pomiń menu

Debata poświęcona funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w Gminie Żmigród

 

26 maja  w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” w Zespole Placówek Kultury odbyła się debata poświęcona funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w Gminie Żmigród ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa medycznego i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W debacie wzięło 31 osób w tym: starosta trzebnicki Robert Adach, burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski, sekretarz Wojciech Smoliński, komendant Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Abulewicz, z- ca dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu dr Zbigniew Dragan, z- ca dyrektora PZZLA w Żmigrodzie Urszula Musiał, z- ca dyrektora szpitala rehabilitacyjnego dr Iwona Wysokowska, przedstawiciele Rady Miejskiej, członkowie OSP w Żmigrodzie i innych organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Gminy Żmigród.

Moderatorem debaty była Janina Gall, która powitała serdecznie wszystkich zgromadzonych i przedstawiła cel spotkania oraz wyniki diagnoz  lokalnych problemów Gminy.

Następnie poproszono o zabranie głosu burmistrza Roberta Lewandowskiego, który poruszył kwestię związaną z problemami funkcjonowania żmigrodzkiej służby zdrowia oraz jej potrzeb.

Starosta trzebnicki Robert Adach poinformował o stanie i funkcjonowaniu szpitali. Oświadczył również, że szpital św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy będzie rozbudowany i zostaną stworzone nowe warunki w zakresie medycyny ratunkowej i rehabilitacji osób chorych.  Z- ca dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu dr Zbigniew Dragan, widzi możliwość zlokalizowania w Żmigrodzie karetki pogotowia z obsadą ratowników, pod warunkiem, że gmina zapewni odpowiednią bazę lokalną.

Komendant straży Pożarnej Andrzej Abulewicz poinformował zebranych o zasadach funkcjonowania Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa medycznego. Poinformował, że strażacy OSP w Żmigrodzie są przeszkoleni w zakresie ratownictwa medycznego zaznaczając przy tym, że Straż Pożarna jest upoważniona tylko do udzielenia pierwszej pomocy bez diagnostyki i transportu medycznego z wyjątkiem ewakuacji z miejsca zagrożenia do najbliższego oddziału ratowniczego. Została również przedstawiona koncepcja utworzenia jednostki ratowniczo – gaśniczej lub posterunku ratowniczo – gaśniczego.

Następnie głos zabrała dr Ewa Skorecka – kierownik przychodni w Żmigrodzie ustosunkowując się do próśb mieszkańców –  nie widzi możliwości wznowienia działalności ambulatorium w soboty i niedziele ze względu na zbyt małą liczbę osób korzystających z tego miejsca oraz na zbyt małą liczbę lekarzy zatrudnionych w te dni.

W końcowej części debaty odbyły się dyskusje na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w Gminie Żmigród, w której głos zabrały: dr Iwona Wysokowska, z- ca dyrektora PZZLA Urszula Musiał oraz inni.

W podsumowaniu debaty prowadząca Janina Gall stwierdziła, że spotkanie przyniosło konkretny rezultat w postaci pojawienia się w Żmigrodzie karetki pogotowia z ratownikiem, która będzie dostępna dla mieszkańców naszej gminy.

Andrzej Wiewóra 

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. św Jadwigi Śląskiej