Pomiń menu

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. św Jadwigi Śląskiej

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im.Św Jadwigi Śląskiej jest organizacją działającą w zakresie integracji i aktywizacji społecznej skierowanych do społeczności z terenu powiatu trzebnickiego. 2007r. został podpisany Program Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Żmigród, którego jednym z sygnatariuszy jest Stowarzyszenie. W tym roku również Stowarzyszenie współorganizowało z Urzędem Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Starostwem Powiatowym w Trzebnicy, Urzędem Miejskim w Żmigrodzie konferencji "Dobre praktyki w walce z ubóstwem na Dolnym Śląsku". Stowarzyszenie zrealizowało projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich "Ekonomia społeczna- nowe możliwości dla Żmigrodu". W 2008r. zrealizowało również projekt w ramach PO KL "Edukacja- nowe możliwości dla wsi". W ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego stowarzyszenie prowadzi Lokalny Inkubator NGO w Żmigrodzie dla Powiatu Trzebnickiego.