Pomiń menu

Wnioski z działań publicznych zorganizowanych w ramach akcji "Masz głos, masz wybór" w Straszęcinie

 W debacie publicznej dotyczącej bezpieczeństwa drogowego i stanu infrastruktury drogowej na terenie wsi Straszęcin wzięło udział czterdzieści osiem osób oraz zaproszeni goście –przedstawiciele policji, samorządu, radni, sołtys. Zabrakło obecności lokalnych włodarzy /wójta i starosty/, co wywołało komentarze niezadowolenia wśród mieszkańców. Jako kontynuację podjętej tematyki rozwiązywania problemów lokalnych w formie konstruktywnego dialogu zorganizowano kawiarenkę obywatelską w ramach, której mieszkańcy mogli indywidualnie zgłaszać swoje problemy przedstawicielom samorządu lokalnego. W trakcie powyższych spotkań obywatelskich mieszkańcy zwrócili się z prośbą o dokonanie poniższych działań będących odpowiedzią na zgłaszane problemy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i uwzględnienie ich w budżecie na rok 2010:
 
· zbadanie natężenia ruchu drogowego na terenie miejscowości
· zainstalowanie w miejscach newralgicznych kamer pozwalających na monitorowanie ruchu drogowego
· montaż znaków pionowych ( zakaz wyprzedzania , osty zakręt) oraz poziomych ( linie ciągłe , przejścia dla pieszych)
· wyremontowanie drogi od mostu na Wisłoce do centrum miejscowości i do oddziału Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie.
· przeprowadzenie remontu drogi dojazdowej do firm na terenie byłego Zakładu „Igloopol”.
· poprawa oświetlenia ulic i chodników
· poprawa stanu technicznego istniejących chodników np: w formie nawiązania współpracy ze Zakładem Karnym w Dębicy.
· budowa brakujących odcinków chodnika przy drodze powiatowej  
· przystanek PKS na Małej Woli do skrzyżowania Straszęcin – Żyraków
· od wyjazdu z ośrodka „Przygotowań Piłkarskich im Kazimierza Górskiego” do Grabin.

Stowarzyszenie Mój Straszęcin